Pasilan asemalla tapahtuu

29.8.2016

Keski-Pasilan keskuksen Triplan rakentaminen etenee, ja uuden Pasilan aseman rakentamista valmistellaan niin aseman sisätiloissa kuin sen lähiympäristössäkin. Rakennustöiden vuoksi aseman palvelutarjonta pienenee, koska liiketiloja sisältäviä alueita joudutaan ottamaan työmaakäyttöön.

Osa pienemmistä palveluntarjoajista onkin jo lopettanut toimintansa asemalla löydettyään korvaavat tilat muualta. Isommista toimijoista K-kauppa Lounasasema on jo suljettu, ja ravintola Nelmanni sekä Nellu Pub sulkivat ovensa juhannukseen mennessä. Pasilan Apteekki on siirtynyt uusiin tiloihin osoitteeseen Ratapihantie 9.

Aseman purkaminen alkoi heinäkuun alussa valmistelevalla purulla. Valmistelevassa purussa, joka kestää noin vuoden, puretaan apteekin siipi, idän ja lännen porrastornit sekä tehdään kevyttä purkua aseman sisätiloissa. Heinäkuun ensimmäisellä viikolla aseman sisäpuolelle pystytettiin työmaa-aitoja, jotka rajaavat joitakin alueita asemasta pois käytöstä. Purku sulkee myös liiketiloja molemmista kerroksista lähinnä aseman ulkoseinien viereltä.

Pasilan aseman omia nettisivuja osoitteessa http://www.pasilanasema.fi/ pidetään ajan tasalla palveluiden suhteen, joten sieltä voi tarkistaa, mitä liikkeitä asemalla edelleen toimii.

Purkutöistä aiheutuu jonkin verran melu- ja pölyhaittoja aseman lähiympäristöön.

Lisätietoja:
Työmaainsinööri Riku Mujunen, riku.mujunen@yit.fi, puh. 050 543 9578
Työmaan päivystysnumero 020 437 5560

 

Asema-aukion muutokset heinäkuussa 2016

Heinäkuun alussa aseman itäinen sisäänkäynti asema-aukiolla suljetaan, ja kulku asemalle sekä Opastinsillalle tapahtuu muiden sisäänkäyntien kautta.

 asema_aukio3

 

Aukion itäpuolen töiden valmistuttua vuodenvaihteessa 2016-2017 otetaan länsipuoli työn alle, ja kulkeminen siirtyy itäpuolelle. Kokonaisuudessaan aukion ja aseman työt valmistuvat loppuvuodesta 2019, jolloin myös uusi kauppakeskus Mall of Tripla avataan.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Aapo Urjanheimo, aapo.urjanheimo@yit.fi, puh. 050 538 8012
Työmaan päivystysnumero 020 437 5560

 

Aseman ympäristössä liikkuminen

Kävely- ja pyörätie Ratapihantiellä Pasilan aseman itäreunalla on suljettu.

Kävely- ja pyörätie Ratapihantiellä aseman itäreunalla on muuttunut työmaa-alueeksi, ja se on suljettu kokonaan muulta liikenteeltä. Kulku 7A, 7B ja 9 -raitiovaunujen pysäkille tapahtuu siten, että Ratapihantie on ylitettävä joko suojatietä tai Opastinsiltaa pitkin, ja työmaa-alue on kierrettävä toiselta puolen katua. Kulkureitit on opastettu, ja pyörätie on maalattu punaiseksi.

 asema_aukio4

 

 

 

Rakennustyöt vaikeuttavat liikkumista aseman välittömässä läheisyydessä koko rakentamisajan, vuoteen 2019 asti. Asemalaitureille ja asemalaitureilta pois, esimerkiksi raitiovaunupysäkeille, voi kulkea myös pohjoisen alikulkutunnelin kautta. Tämä reitti ei valitettavasti täysin täytä esteettömyysvaatimuksia, koska nousu tunnelista laiturille on kaltevuudeltaan noin 5,5 astetta. Tunnelissa on HSL:n lippuautomaatti.

Aseman eteläinen alikulkutunneli, josta on aiemmin päässyt kaikille laitureille, on suljettu laitimmaisten (1,2 ja 8,9) laitureiden osalta. Myös porraskäytävä asemalta laitureille 1,2 poistuu käytöstä.

Toivomme kaikkien aseman ympäristössä liikkuvien noudattavan erityistä varovaisuutta, liikennesääntöjä sekä opasteita. Kaupunki kehittyy vain rakentamalla, ja uuden Pasilan rakentaminen vaatii kompromisseja, kärsivällisyyttä ja tilannenopeutta kaikkien liikkumismuotojen käyttäjiltä.

 

Triplan betoniasema aloittaa toimintansa

Triplan rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa, ja betonityöt päästään aloittamaan kaivannon pohjalla. Valmisbetonin menekki on tämän kokoluokan projektissa valtavan suuri, joten työmaalle on perustettu oma betoniasema. Asemaa operoi Ruskon Betoni Oy. 

Työmaalla sijaitseva betoniasema vähentää merkittävästi kuljetustarvetta ja siten liikennettä ympäristössä.  Betonin runkoaineksena hyödynnetään myös Triplan kaivannosta saatavaa kiviainesta, mikä osaltaan vähentää liikennöintiä. Koska Triplan kaivannon poikki ei betonia kuitenkaan voida kuljettaa, kiertää osa betoniautoliikenteestä työpisteelle Pasilankadun kautta.

Kaiken kaikkiaan Triplan rakentamiseen tarvitaan noin 180 000 m3 valmisbetonia. Betoniaseman toiminta aiheuttaa jonkin verran melu- ja pölyhaittoja lähiympäristöön.

Lisätietoja:
Työpäällikkö Jaakko Rekola, YIT, p. 0400 356 880
Aluejohtaja Hannu Mattila, Ruskon Betoni, puh. 0400 548 535

 

Pasilasta rakentuu tulevina vuosina Helsingin toinen keskus ja entistä tärkeämpi liikenteen kohtauspaikka. Asukkaiden ja työpaikkojen määrä kaksinkertaistuu Pasilassa vuoteen 2040 mennessä. YIT rakentaa Pasilan keskukseksi kolmen korttelin ja maanalaisten tilojen muodostaman Triplan, johon toteutetaan mm. kauppakeskus, toimistotiloja, pysäköintilaitos, asuntoja ja hotelli. Pasilan aseman rakentaminen ja sen yhteyteen toteutettava joukkoliikenneterminaali ovat osa hanketta. Helsingin kaupunki panostaa merkittävästi Pasilan katuihin, liikennejärjestelyihin ja joukkoliikenteeseen ja Liikennevirasto rakentaa läntisen lisäraiteen sujuvoittamaan junaliikennettä. Lisätietoja: www.yit.fi/tripla, www.uusipasila.fi, www.liikennevirasto.fi/keskipasila